Падащи прагове Schall-Ex®

Серията Schall-Ex® включва класически падащи прагове, подходящи за монтаж на дървени, стъклени, PVC и метални врати.

Schall-Ex® L-8/30 WS

- падащ праг подходящ за 2-ро уплътнение на врати за по-висока шумоизолация
- подходящ за интериорна врати с каса
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® L-15/30 WS

- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за дървени и метални врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide L-20/20 WS

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни врати
- подходящ за дървени, метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide&Lock
L-20/20 WS

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни врати
- подходящ за дървени, метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide&Lock
M-20 WS

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни и външни врати
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide M-20 OS

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни и външни врати
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита


Schall-Ex® Slide M-20 WS

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни и външни врати
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA-L

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни врати
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide M-20 WS ZA-R

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни врати
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide L-24/20 WS


- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни и външни врати
- подходящ за дървени, метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide&Lock
L-24/20 WS

- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни и външни врати
- подходящ за дървени, метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide L-24/20 OS


- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни и външни врати
- подходящ за дървени, метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Slide L-24/20 TS


- падащ праг за плъзгаща се врата
- подходящ за интериорни врати
- подходящ за дървени, метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Applic A


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Applic T


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Applic A RAL 9016


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Applic A C-31


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Duo L-15 WS


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за метални и PVC врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Duo L-15/31 OS


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за дървени и метални врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Duo L-15/28 OS


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за дървени и метални врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Duo L-15 QF


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Duo L-15 QFS


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® Duo L-15 VS


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за дървени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми
- пожарна защита

Schall-Ex® GS-8


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми


Schall-Ex® Duo GS-8


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® GS-H8


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® Duo GS-H8


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® GS-H20


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® Duo GS-H20


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® GS-H10


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® Duo GS-H10


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® GS-10


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® Duo GS-10


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® Duo GS-8 C-31


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® GS-8 C-31


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® Duo GS-10 C-31


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® GS-10 C-31


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми

Schall-Ex® Duo GS-H8


- падащ праг подходящ за интериорна врата с каса
- подходящ за стъклени врати
- падащият праг осигурява добра шумоизолазия
- защита от дим и неприятни миризми